Den senaste tiden har Europeiska centralbanken blivit väldigt uttalad om kryptovalutor. En undersökning gjord av ett ledande finansiellt organ visade att 10 % av hushållen i euroområdet äger kryptotillgångar.

En nyligen genomförd undersökning gjord av ECB i tisdags fann att vart tionde hushåll i EU äger kryptovalutor. Undersökningen är en del av ECB Consumer Expectations Survey, vars resultat erhölls genom att utvärdera data från sex länder.

Enligt uppgifterna rapporterade majoriteten av kryptovalutainnehavarna att de innehade mindre än 5000 6 euro i krypto, medan 5000 % av de som innehade mer än 30 000 euro medgav att de innehade mer än XNUMX XNUMX euro i krypto. Data visade också att välutbildade respondenter var mer benägna att investera i kryptovaluta.

ECB är dock inte nöjd med denna utveckling, vilket framgår av dess senaste finansiell stabilitetsrapport. Enligt ECB investerar de flesta privata investerare inte i eller handlar med kryptovalutor.

"Kryptotillgångar är inte lämpliga för de flesta icke-professionella investerare (varken som en investering, inte som värdeförråd eller som betalningsmedel), som kan förlora en stor summa (eller till och med alla) av pengarna de investerat," säger rapporten.

Samtidigt har ökningen av detaljhandelns kryptoinvesteringar inte varit den enda trenden som har väckt oro bland den europeiska centralbanken. ECB uttryckte också oro över institutens ökade deltagande på tillväxtmarknaden, med hänvisning till riskerna för kapitalförlust och investerarnas förtroende. Dessutom konstaterade rapporten: "Om nuvarande tillväxttrender och marknadsintegration fortsätter, kommer kryptotillgångar att utgöra en risk för finansiell stabilitet."

Efterlyser reglering

Efter alla dessa farhågor krävde ECB tillsynsåtgärder och noterade att den hade stigit till nivån av global oro, även om den angav att kryptoutlåning kunde vara föremål för befintliga finansiella regler, med hänvisning till fall i USA. "Därför är det avgörande för tillsynsmyndigheter och tillsynsmyndigheter att noga övervaka utvecklingen och åtgärda brister i lagstiftningen eller arbitragemöjligheter. Eftersom detta är en global marknad och därför en global fråga, behövs en global regulatorisk samordning”, står det i rapporten.

Det är anmärkningsvärt att EU redan förbereder sin regelverk för Crypto Asset Markets (MiCA), som gick in i trilogistadierna i mars.

"Både i absoluta tal och i förhållande till BNP är Europa regionen med den högsta aktiviteten för kryptotillgångar. En av många anledningar till att EU-institutionerna borde ta till sig krypto snarare än att frukta det. Den här gången kan vi verkligen vara en teknikledare”, skrev han. Twitter Patrick Hansen, Cryptocurrency Venture Advisor och Stakeholder, uppmanar europeiska lagstiftare att skapa gynnsamma regler, med hänsyn till Europeiska unionens numeriska fördel.

ru Русский